Bulgaria

Националната агенция за приходите поставя под постоянен мониторинг и контрол длъжници над 100 бона!

Bulgaria
НАП слага под постоянен контрол всички, които имат задължения над 100 000 лв. До 2022 г. ще продължи и мониторингът над всеки, който има голям