приложения

Facebook е спрял хиляди приложения, вижте защо…

Веси
Facebook обяви, че е преустановил действието на десетки хиляди приложения заради потенциален риск за спазването на личната неприкосновеност на потребителите му след вътрешна проверка на