проверки

ЧЕЗ Разпределение провери всички съоръжения в близост до училища и детски градини

Веси
ЧЕЗ Разпределение България извърши профилактика на съоръженията от електроразпределителната мрежа, които се намират в близост до учебни заведения. Проверени са съоръженията около всички училища и

Данъчни погват автосервизи, адвокати, за медицински услуги

Bulgaria
Крайната цел е доброволно плащане на задълженията към хазната Данъчни проверки на медицинските, юридическите и автосервизните услуги, които се предлагат в страната, ще започнат през